Aktualności

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Informujemy, że Gmina Parchowo przyjęła „Plan dystrybucji preparatu jodowego na terenie gminy Parchowo” na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. W związku z tym prosimy mieszkańców Gminy Parchowo o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/ zameldowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie należy zgłosić się po preparat.

Czytaj więcej „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”

Ogłoszenie

Informuję, że spotkanie w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Parchowo, które zaplanowane było na dzień 15 listopada 2022 roku (wtorek)

NIE ODBĘDZIE SIĘ

z powodu nieobecności przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku

W związku z planowanymi pracami remontowymi SUW Parchowo w dniach do 16 listopada do 18 listopada mogą występować spadki ciśnień a nawet okresowe braki wody.

Za utrudnienia przepraszamy

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ nr 5/2022

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa lubelskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom
wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji
hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest
dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej:
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.

Do góry