Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img25-07-2017
imgImieniny: jakuba, Krzysztofa, Walentyny

img
Mieszkańcy Gminy Parchowo!
30-06-2017 r

W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) wszyscy mieszkańcy zostali zobowiązani do rozszerzenia segregacji o odpady biodegradowalne.

 

» czytaj więcej
Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony...
30-06-2017 r

Do pobrania pełna treść informacji

» czytaj więcej
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Żukówku
29-06-2017 r

I N F O R M A C J A

o Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych Drużyn dziewcząt i chłopców w wieku
 
10 – 15 lat z jednostek OSP, które odbyły się w dniu 17 czerwca 2017 roku w Żukówku.

» czytaj więcej
Gmina sprzeda dmuchawy Comprot ROOTS"A 2 szt.
27-06-2017 r

Gmina Parchowo  oferuje do sprzedaży  dmuchawy  Comprot , ROOTS"A  szt.2  o wydajności 3,6m³/min . Stan jak na załączonych zdjęciach . Urządzenia kompletne z demontażu. Urządzenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Minimalna cena netto wynosi  1000 netto za 1 sztukę. Tel.kontaktowy  668 110 320 .Termin składania ofert do dnia 14.07.2017 na adres a.placzkiewicz@parchowo.pl

» czytaj więcej
OBWIESZCZENIE O PONOWNYM ROZPATRZENIU SPRAWY
19-06-2017 r

W związku z otrzymaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (SKO.450.88.2017 z dnia 22.05.2017r.), która uchyla w całości decyzję Wójta Gminy Parchowo odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 68/5 obręb Nakla

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
13-06-2017 r

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt  Gminy  Parchowo

 stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. 2016 poz.2147 z późn.zm.),

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 13.06.2017r. do 4.07.2017r

 wykaz nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży.

» czytaj więcej
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Parchowo...
01-06-2017 r

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Parchowo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023

 

» czytaj więcej
1 2 3 ... 21 22 23 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl