Aktualności

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Więcej o: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Zjawisko/Stopień: Burze z gradem/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 25.05.2020 do godz. 7.30 dnia 26.05.2020

Przebieg: prognozuje się wystąpienie po południu, w południowej części województwa burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe opady małego gradu.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Więcej o: ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Parchowo mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości niedopełniający obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zostaje obciążony opłatą podwyższoną stanowiącą trzykrotność wartości opłaty określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej „ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI”

Ostrzeżenie meteorologiczne

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar:  województwo pomorskie

Ważność: od godz. 2:00 dnia 21.05.2020 do godz. 7:00 dnia 22.05.2020

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury od 1°C do 4°C, tylko nad samym morzem około 6°C, przy gruncie do około -2°C. Temperatura maksymalna w dzień od 14°C do 16°C, nad morzem około 10°.

Czytaj więcej „Ostrzeżenie meteorologiczne”

USUWANIE AZBESTU NOWA EDYCJA 2020

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY PARCHOWO

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naborem do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, informuję o przystąpieniu Gminy Parchowo do ww. konkursu.

Czytaj więcej „USUWANIE AZBESTU NOWA EDYCJA 2020”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020r. poz.65 z póź.zm.)

Oznaczenie nieruchomości  wg KW i katastru nieruchomości   Miejscowość Parchowo, gmina Parchowo,  działka nr 333/2, SL1B/00017721/5
Powierzchnia nieruchomości   0,40 ha
Opis nieruchomości   Działka zabudowana budynkiem zaplecza byłego pola namiotowego
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak planu W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: przeznaczona  pod zabudowę turystyczną
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, użytkowania lub najmu 300,00 zł miesięcznie + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat   miesięcznie
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Dzierżawa na okres trzech lat Zarządzenie Nr  49.2020  dnia  13.05.2020r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 13.05.2020r.

Uwaga przymrozki!

Więcej o: Uwaga przymrozki!

Zjawisko/Stopień: przymrozki/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 11.05.2020 do godz. 7.30 dnia 12.03.2020

Przebieg: W nocy i nad ranem prognozuje się spadek temperatury do -2C, przy gruncie -4C

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, o ograniczeniu prowadzenia inkasa podatków przez inkasentów wyznaczonych Uchwałą Rady Gminy do odwołania, 
a w szczególności II raty 2020 r. płatnej do 15 maja br.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych”

Do góry