Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img20-01-2017
imgImieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


 

img
OGŁOSZENIE .
11-01-2017 r

Wójt Gminy Parchowo informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo (I piętro) został wywieszony projekt listy osób spełniających przesłanki umożliwiające zawarcie z nimi umowy najmu lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Parchowo na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 16 ust. 4 uchwały Nr XVII.153.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Parchowo wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia, skargi i odwołania dotyczące ogłoszonego projektu listy do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty podania listy do publicznej wiadomości tj. do dnia 26 stycznia 2017 roku.

 

» czytaj więcej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
06-12-2016 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

 Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2 tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

 

» czytaj więcej
"MALUCH plus" edycja - 2017
02-12-2016 r

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" edycja - 2017

» czytaj więcej
Ogłoszenie o sprzedaży (licytacji ustnej)...
21-10-2016 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Data opublikowania ogłoszenia: 21.10.2016 r.
Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego VOLKSWAGEN T4.
Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu)

» czytaj więcej
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
30-09-2016 r

Do pobrania:

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo. Etap III. Odcinek linii od słupa PA-23 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr LI-12"

» czytaj więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
29-09-2016 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2 tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

 

 

» czytaj więcej
„Programu współpracy Gminy Parchowo z...
26-09-2016 r

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2017 rok”, zamieszczonego na stronie bip.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz na stronie www.parchowo.pl.

 

» czytaj więcej
Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego
05-09-2016 r

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

» czytaj więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
01-09-2016 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

» czytaj więcej
Na obozie w Parchowie .
29-08-2016 r

- Myślałem, że to jakiś żart, kiedy tuż przed 22.00 usłyszałem alarm – powiedział Oskar, jeden z uczestników obozu.

Nocny alarm, wspinaczka w Parku Linowym w Ostrzycach, rejs po gdańskim porcie i na Westerplatte pirackim statkiem „Czarna Perła” to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla obozowiczów w Parchowie, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 

» czytaj więcej
1 2 3 ... 40 41 42 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl