Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img25-09-2009 r img UWAGA SOLARY

UWAGA!

Wszystkich zainteresowanych, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w projekcie „Słoneczne Kaszuby - budowa instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej, komunalnych i prywatnych Gmin Czarna Dąbrówka, Parchowo i Studzienice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007 - 2013, oś priorytetowa 5 - Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zmieniony został termin naboru wniosków. Zrezygnowano z tegorocznego naboru, który miał trwać od 05 października do 13 listopada 2009r. Nowy termin naboru prawdopodobnie przypadnie na przełom maja i czerwca 2010r.

 

Aktualny harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WP 2007-2013 znajduje się na stronie:

http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/images/dyn/_harmonogram_roczny_09_2009.pdf 

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl