Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img22-09-2009 r img Wójt zaprasza na spotkanie

Wójt zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na rzecz rozwoju wsi w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wójt Gminy Parchowo

serdecznie zaprasza


wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dwugodzinnym spotkaniu informacyjnym, dotyczącym możliwości pozyskania dotacji na rzecz rozwoju wsi w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pierwsze wnioski o dofinansowanie w ramach osi Leader będzie można składać na przełomie września i października 2009 roku w Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Działania w ramach, których udzielane będzie wsparcie to:

- Odnowa i rozwój wsi,

- Małe projekty,

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Na spotkaniu zostanie Państwu przekazana podstawowa wiedza na temat tych czterech działań, tj., kto może ubiegać się o dofinansowanie i w jakim zakresie, ile maksymalnie może wynieść refundacja w ramach każdego z działań, na jakie cele można ją uzyskać, itp.

Spotkanie odbędzie się w środę  23 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie o godzinie 1000.

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl