Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img19-03-2009 r img Ogłoszenie

Parchowo, dnia 16.03.2009r.
GKPiI.ZW.7323/4/09

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Gołczewo, obejmującego obszar działki nr 229/15, polożonej w obręb geodezyjny Gołczewo.

        Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  Wójt Gminy Parchowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Parchowo uchwały Nr XXVIII/183/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Gołczewo, obejmującego obszar działki nr 229/15, polożonej w obręb geodezyjnym Gołczewo.

        Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Parchowo pokój nr 27 lub na adres Urząd Gminy, 77-124 Parchowo ul. Krótka 2 w terminie do dnia 20 kwietnia 2009 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl