Logo Gminy Parchowo
Powróć do: O Gminie

Dane statystyczne

ludność
3.622 – na dzień 31.12.2006

powierzchnia
13.121 ha

użytki rolne
5.242 ha

lasy
6.445 ha

wody
423 ha