Logo Gminy Parchowo
Powróć do: Kontakt

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji (GKPiI)

Zbigniew Wałdowski – Kierownik (pokój 25, I piętro)
Telefon: 59 8214821
E-mail: z.waldowski@parchowo.pl

Tomasz Golba – Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami, Rolnictwo (pokój 26, I piętro)
Telefon: 59 8214832, Komórkowy: 535 270 908
E-mail: t.golba@parchowo.pl

Andrzej Płaczkiewicz – Eksploatacja Wodociągów, Kanalizacji i Drogownictwa (pokój 26, I piętro)
Telefon: 59 8214832, Komórkowy: 668 110 320
E-mail: a.placzkiewicz@parchowo.pl

Rafał Ostrowski – Projekty Inwestycyjne (pokój 27, I piętro)
Telefon: 59 8214833
E-mail: m.kaminska@parchowo.pl

Danuta Podolska-Grzelak – Gospodarka Gruntami (pokój 27, I piętro)
Telefon: 59 8214833
E-mail: d.grzelak@parchowo.pl