Logo Gminy Parchowo
Powróć do: Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Gdzie trafiają nasze odpady?
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” dla gminy Parchowo został wyznaczony region gospodarki odpadami – Region Północno – Zachodni z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w Sierżnie i w Bierkowie natomiast w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych wyznaczono zakład „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o .

W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierżnie, bądź w stanach odbiegających  od normalnych eksploatacji , dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych: RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

Przedmiot odbierający odpady z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.01.2020 roku:

Usługi Transportowe, Stanisław Staubach
ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.07.2013 roku:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o
Sierżno, 77-131 Rekowo

Numer rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 24 9321 0001 0007 3495 2000 0310