Logo Gminy Parchowo

Kolejne inwestycje w realizacji

logo_ue Logo

 

 

 

Gmina Parchowo otrzymała dofinasowanie ze środków UE w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY PARCHOWO.

Wójt Gminy Parchowo w maju 2024 r. podpisała umowę z firmą RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski na wykonanie zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeleńcz oraz z firmą Zakład Elektromechaniczny Grzegorz Edward Mielewczyk, Żukówko 34 na realizację inwestycji pn. Wymiana i modernizacja przepompowni ścieków P2 dz. nr 124/1 w miejscowości Jamno oraz wymiana i modernizacja przepompowni ścieków P2 dz. nr 308/2 i P3 dz. nr 5/3 w m. Nakla.

W ramach zadania I zostanie wykonana sieć wodociągowa w miejscowości Jeleńcz o łącznej długości 3014 m, natomiast w ramach zadania II zostaną wymienione oraz zmodernizowane łącznie trzy przepompownie (dwie w Jamnie oraz jedna w Nakli).

Termin wykonania robót zgodnie z zawartymi z Wykonawcami umowami przewidziany jest do listopada 2024 r. Dofinansowanie projektu jest  na poziomie 87% kosztów kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy z Grzegorzem MielewczykPodpisanie umowy z Remigiuszem Borzyszkowskim

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności