Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

W związku z pogorszoną  jakością wody w sieci wodociągowej w miejscowości Gołczewo i Jeleńcz, proszę aby wszyscy odbiorcy korzystali z wody dostarczonej przez Urząd Gminy w Parchowie. Można ją odebrać u sołtysa  sołectwa Gołczewo oraz u państwa Szczerba w Jeleńczu.

Obecnie prowadzone są prace polegające na czyszczeniu urządzeń uzdatniających oraz bieżącym płukaniu sieci.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Zjawisko/Stopień: Burze z gradem/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 7.08.2019 do godz. 7.30 dnia 9.08.2019

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 Źródło: IMGW – Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

INFORMACJA

Dnia 10 sierpnia 2019r., tj. sobota Urząd Gminy Parchowo będzie czynny w godz. 7.15-15.15.

Dnia 16 sierpnia 2019r. Urząd Gminy Parchowo będzie nieczynny.

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizowany jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Tegorocznym tematem konkursu jest „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej  oraz niwelowania szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”.

Czytaj więcej „Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)”

Informacja

W związku z wysoką temperaturą w dniu dzisiejszym tj. 29 lipca 2019 r. godziny pracy Urzędu zostały skrócone do godz. 14:00

Do góry