Aktualności

Odnawialne źródła energii w Parchowie

Serdecznie zapraszamy na pogadankę na temat odnawialnych źródeł energii dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Parchowie dnia 27.04.2022 r. godz. 10.35 oraz Szkoły Podstawowej w Nakli dnia 28.04.2022 r. godz. 10.50.

Operacja pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objęte Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Beneficjent: Gmina Parchowo

Prelegenci: Justyna Wirkus, Tomasz Golba, Izabela Jagodzińska

Apel do mieszkańców gminy korzystających z kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Parchowo zwraca się z prośbą do użytkowników kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Parchowo, aby zwracać szczególną uwagę na to, co dostaje się do systemu odprowadzania ścieków, zwłaszcza środki higieniczne – podpaski i tampony. W ostatnich miesiącach notujemy bardzo duże zanieczyszczenie odpadami, które nie powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej. Powoduje to zapychanie się kanalizacji i przepompowni, a w konsekwencji uszkadza pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni i wylewanie ścieków u Państwa sąsiadów.

Czytaj więcej „Apel do mieszkańców gminy korzystających z kanalizacji sanitarnej”

PRZEDŁUŻENIE STOPNIA ALARMOWEGO CHARLIE-CRP

Informuję, że działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na obszarze całego kraju do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Powodem decyzji jest przede wszystkim sytuacja na Ukrainie.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Do góry