Kontakt

Urząd Gminy Parchowo

ul. Krótka 2, 77 – 124 Parchowo

Tel.(59) 821-48-00

Fax.(59) 726-08-88

http://www.parchowo.pl

http://bip.parchowo.pl

1) Referat Budżetu i Finansów (BiF)

Skarbnik – Barbara Chylewska (pokój 24, I piętro)

Telefon: 59 8214810

E-mail: b.chylewska@parchowo.pl

Aleksandra Rompa (pokój 21, I piętro)

Telefon: 59 8214812

E-mail: a.rompa@parchowo.pl

Barbara Krefft (pokój 21, I piętro)

Telefon: 59 8214812

E-mail: b.krefft@parchowo.pl

Agata Błaszkowska (pokój 21, I piętro)

Telefon: 59 8214807

E-mail: a.blaszkowska@parchowo.pl

Sabina Milkowska (pokój 23, I piętro)

Telefon: 59 8214811

E-mail: s.milkowska@parchowo.pl

Grażyna Kapiszka – Kasa (pokój 20, I piętro)

Telefon: 59 8214814

E-mail: g.kapiszka@parchowo.pl

2) Referat Organizacyjny (OR)

Jadwiga Jakubek – Kierownik (pokój 1, parter)

Telefon: 59 8214803

E-mail: j.jakubek@parchowo.pl

Maria Ellwart – Biuro Rady (pokój 30, II piętro)

Telefon: 59 8214802

E-mail: rada@parchowo.pl

Magdalena Jakubek – Obrona Cywilna, Ochrona Przeciwpożarowa (pokój 2, parter)

Telefon: 59 8214804

E-mail: m.jakubek@parchowo.pl

Mirosława Grzegorowska – Sekretariat Wójta (pokój 28, I piętro)

Telefon: 59 8214808

E-mail: gmina@parchowo.pl

Krzysztof Kreft – Informatyk (pokój 4, parter)

Telefon: 59 8214806

E-mail: k.kreft@parchowo.pl

3) Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji (GKPiI)

Zbigniew Wałdowski – Kierownik (pokój 25, I piętro)

Telefon: 59 8214821

E-mail: z.waldowski@parchowo.pl

Tomasz Golba – Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami, Rolnictwo (pokój 26, I piętro)

Telefon: 59 8214832

E-mail: t.golba@parchowo.pl

Andrzej Płaczkiewicz – Eksploatacja Wodociągów, Kanalizacji i Drogownictwa (pokój 26, I piętro)

Telefon: 59 8214832

E-mail: a.placzkiewicz@parchowo.pl

Izabela Jagodzińska- Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych (pokój 26, I piętro)

Telefon: 59 8214832

E-mail: i.jagodzinska@parchowo.pl

Maria Kamińska-Troka – Zamówienia Publiczne, Inwestycje, Gospodarka Lokalowa (pokój 27, I piętro)

Telefon: 59 8214833

E-mail: m.kaminska@parchowo.pl

Bernadeta Majkowska – Gospodarka Gruntami (pokój 27, I piętro)

Telefon: 59 8214833

E-mail: b.majkowska@parchowo.pl

4)  Urząd Stanu Cywilnego (USC), stanowisko do spraw ewidencji ludności (EL), do spraw wojskowych (W)

Jadwiga Jakubek (pokój 1, parter)

Telefon: 59 8214803

E-mail: j.jakubek@parchowo.pl

5) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (IN)

Magdalena Jakubek (pokój 2, parter)

Telefon: 59 8214804

E-mail: m.jakubek@parchowo.pl

6) Anna Kubiak – Sekretarz Gminy (pokój 3, parter)

Telefon: 59 8214805

E-mail: a.kubiak@parchowo.pl