Jesteś tutaj:

Autor: Tomasz Golba

Realizacja zadania

Więcej o: Realizacja zadania

Gmina Parchowo w dniu 15.11.2021 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Parchowo -Edycja 2021”.

Zrealizowane zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 26 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo.                 

W ramach programu z terenu gminy Parchowo usunięto łącznie 80,680 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane, ciesielsko- dekarskie Rafał Richert z siedzibą w Borucinie 4 i, 83-323 Borucino, która została wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego. Umowę 103/2021 na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą podpisano dnia 04.10.2021 r.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-57.S/7180/2021/AZBEST – 2021 z dnia 11 października 2021 r, finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie dotacji w kwocie 34 678,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”

UWAGA!!!

Utrudnienia w ruchu

Drodzy mieszkańcy Parchowa, informujemy, że na ul. Kościerskiej trwa przebudowa drogi. W związku z tym mogą wystąpić różnego rodzaju utrudnienia w ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Plan polowań

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

https://www.gov.pl/web/wprpo2020

Susza 2021

Rolniku, jeżeli w Twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę możesz wnioskować o ich oszacowanie. Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą (z wyłączeniem szkód w środkach trwałych), producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji, Do wniosku o oszacowanie szkód, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ich zakres.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Do góry