Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

PRZEDŁUŻENIE STOPNIA ALARMOWEGO CHARLIE-CRP

Informuję, że działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na obszarze całego kraju do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Powodem decyzji jest przede wszystkim sytuacja na Ukrainie.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Więcej o: Nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo,Informujemy, że rozpoczęto nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Parchowo w pokoju nr 27. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 59 821 48 33. Wzór wniosku można pobrać z podanej strony internetowej – https://www.gov.pl/…/srodki-finansowe-dla-osob….

Jednocześnie przypominamy o bieżącym informowaniu Urzędu Gminy Parchowo o fakcie przyjęcia uchodźców bądź o chęci przyjęcia takich osób.

POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bytowskiego,

Powiat Bytowski realizuje projekt pn. POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM. W ramach tej operacji zaplanowano szereg akcji mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu bytowskiego. Pozyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czytaj więcej „POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM”

Konkurs ofert na realizację zadań finansowanych ze środków GKRPA w Parchowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie na podstawie art.13 pkt.3, art.14 i 15 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2021 poz.1956 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie na 2022 rok. Wysokość planowanych środków na realizację zadania – 16.000 zł. 

Treść ogłoszenia o konkursie oraz wzór oferty dostępne są w załącznikach poniżej

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo

Więcej o: Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo

Zwracamy się z prośbą o bieżące przekazywanie informacji do Urzędu Gminy Parchowo o fakcie przyjęcia uchodźców z Ukrainy do swoich gospodarstw domowych bądź o chęci przyjęcia takich osób. W tym celu prosimy kontaktować się z pracownikiem ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej pod nr tel.: 731 933 155 lub 59 821 48 04. Informację taką musimy przekazywać do Urzędu Wojewódzkiego, aby pomoc była właściwie koordynowana i zaplanowana.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że osoby prywatne, które nie są podmiotami gospodarczymi, a przyjmują uchodźców z Ukrainy są zobowiązane do zapewnienia wyżywienia, podstawowej opieki, środków czystości itp. Osoby takie nie mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

W związku z tym prosimy o podejmowanie przemyślanych decyzji. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Do góry