Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

ZAPYTANIE OFERTOWE ARTYKUŁY

Przedmiot zamówienia dotyczy:
Zadanie nr 1 – Pętla indukcyjna przenośna – 2 sztuki
Zadanie nr 2 – Tablice informacyjne – 2 sztuki
Zadanie nr 3 – Tabliczki przydrzwiowe – 21 sztuk
Zadanie nr 4 – Tyflomapa mała wisząca – 3 sztuki
Zadanie nr 5 – Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki – 8 sztuk
Zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi –
1 zestaw

Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE ARTYKUŁY”

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie na podstawie art.13 pkt.3, art.14 i 15 ustawy o zdrowiu publicznym ( tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.1608) ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie na rok 2023

Do góry