Jesteś tutaj:

Autor: Edyta Schachta

Przedłużenie obowiązującego stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE-CRP na całym terytorium RP do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

 • nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej
 • nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.


Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. 

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.

SZKOLENIE WOJSKOWE „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

Więcej o: SZKOLENIE WOJSKOWE „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

„Trenuj jak żołnierz” – to propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Umożliwia ochotnikom 16-dniowe szkolenie wojskowe w dwóch etapach, do wyboru 30 jednostek na terenie całego kraju.. Najpierw 2-dniowe poznanie jednostki i wojska (6-7 i 13-14 maja), potem 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji (16-29 lipca i 6-19 sierpnia). W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy – 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.
W trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in.:

 • posługiwania się bronią i strzelania,
 • taktyki,
 • terenoznawstwa,
 • przetrwania w trudnych warunkach,
 • walki wręcz,
 • łączności,
 • podstaw musztry

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dolacz-do-nas–projekt-trenuj-jak-zolnierz-wystartowal

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Eliminacje gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 31 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy Parchowo zostały przeprowadzone eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W turnieju wiedzy pożarniczej wzięło udział 11 uczestników, w tym:

 • 4 osoby w I grupie wiekowej (uczniowie szkoły podstawowej klasy I-IV)
 • 7 osób w II grupie wiekowej (uczniowie szkoły podstawowej klasy V-VIII)

W I grupie wiekowej (klasy I-IV) laureatami zostali:

 1. Milena Windorpska – SP Nakla
 2. Barbara Goll – SP Nakla
 3. Hubert Szulfer – SP Nakla

W II grupie wiekowej (klasy V-VIII) laureatami zostali:

 1. Alicja Krefft – ZS Parchowo
 2. Łukasz Reszka – ZS Parchowo
 3. Dominik Windorpski – SP Nakla

W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 21 kwietnia 2023 r. w Borzytuchomiu, naszą Gminę reprezentować będzie Milena Windorpska ze SP w Nakli oraz Alicja Krefft z ZS w Parchowie.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Ostrzeżenie SILNY WIATR (1 stopnia)

Więcej o: Ostrzeżenie SILNY WIATR (1 stopnia)

Od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 r. do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h porywach do 85 km/h, z zachodu.

UWAGA SILNY WIATR

            Dzisiaj (17.02.2023r) od godz. 20:00 do jutra (18.02.2023) do godz.13:00 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru (stopień 2) na terenie całego powiatu bytowskiego. Wiatr o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu.
Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Mogą wystąpić uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym) uszkodzenie linii napowietrznych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych:

 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni; najlepiej szukaj schronienia w budynku;
 • w mieszkaniu i domu zamknij okna i sprawdź ich zamknięcia ( w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz);
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń (lub zabezpiecz) przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, meble itp.);
 • silny wiatr grozi zerwaniem linii wysokiego napięcia i brakiem dostaw prądu – miej w domu świece, zapałki, latarki, zapasowe baterie; naładuj telefony komórkowe;
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych;
 • podczas jazdy samochodem zachowaj szczególną ostrożność;
 • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach.

Uważajcie na siebie!

Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

 • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
 • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
 • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą.

Kontakt: 
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godziny 00:00 dnia 11.02.2023r. do godziny 14:00 dnia 11.02.2023r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu

Ostrzeżenie meteorologiczne

Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od godziny 16:00 dnia 26.01.2023r. do godziny 09:00 dnia 27.01.2023r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 00:00 dnia 06.01.2023r. do godz. 08:00 dnia 06.01.2023r. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna ok -2℃, temperatura minimalna przy gruncie około -4℃.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu od godz. 18:00 dnia 04.01.2023r. do godz. 09:00 dnia 05.01.2023r.

Do góry