Aktualności

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Informujemy, że Gmina Parchowo przyjęła „Plan dystrybucji preparatu jodowego na terenie gminy Parchowo” na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. W związku z tym prosimy mieszkańców Gminy Parchowo o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/ zameldowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie należy zgłosić się po preparat.

Czytaj więcej „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”

Wybory Ławników 2024-2027

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

W dnia 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się do Rady Gminy Parchowo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
– do Sądu Rejonowego w Bytowie – 1 ławnik

Czytaj więcej Wybory Ławników 2024-2027

MIESZKAŃCY GMINY PARCHOWO!

W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza oraz długotrwałymi brakami opadów  nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, a nawet upraw polowych. Praktyki te powodują, że szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą wystąpić braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.

W związku z powyższym Wójt Gminy  Parchowo informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. do odwołania w godzinach od 6°° do 23°° wprowadza się zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju upraw oraz ogródków przydomowych .

Przedłużenie obowiązującego stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE-CRP na całym terytorium RP do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

  • nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej
  • nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.


Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. 

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”!

Szanowni Państwo

Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 1 do procedury monitorowania projektu grantowego / Załącznik nr 2 do procedury monitorowania projektu grantowego – w przypadku osób pełnoletnich).

Czytaj więcej Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”!

Do góry