Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-06-02

Wybory Ławników 2024-2027

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

W dnia 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się do Rady Gminy Parchowo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
– do Sądu Rejonowego w Bytowie – 1 ławnik

Czytaj więcej Wybory Ławników 2024-2027

Do góry