Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-03-03

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo

Więcej o: Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo

Zwracamy się z prośbą o bieżące przekazywanie informacji do Urzędu Gminy Parchowo o fakcie przyjęcia uchodźców z Ukrainy do swoich gospodarstw domowych bądź o chęci przyjęcia takich osób. W tym celu prosimy kontaktować się z pracownikiem ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej pod nr tel.: 731 933 155 lub 59 821 48 04. Informację taką musimy przekazywać do Urzędu Wojewódzkiego, aby pomoc była właściwie koordynowana i zaplanowana.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że osoby prywatne, które nie są podmiotami gospodarczymi, a przyjmują uchodźców z Ukrainy są zobowiązane do zapewnienia wyżywienia, podstawowej opieki, środków czystości itp. Osoby takie nie mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

W związku z tym prosimy o podejmowanie przemyślanych decyzji. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

29 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska

Celem Konkursu jest ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności wiejskiej, promowanie najlepszych wzorców i działań lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Czytaj więcej „29 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska”

Do góry