Jesteś tutaj:

Dzień: 15 listopada 2021

Realizacja zadania

Więcej o: Realizacja zadania

Gmina Parchowo w dniu 15.11.2021 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Parchowo -Edycja 2021”.

Zrealizowane zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 26 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo.                 

W ramach programu z terenu gminy Parchowo usunięto łącznie 80,680 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane, ciesielsko- dekarskie Rafał Richert z siedzibą w Borucinie 4 i, 83-323 Borucino, która została wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego. Umowę 103/2021 na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą podpisano dnia 04.10.2021 r.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-57.S/7180/2021/AZBEST – 2021 z dnia 11 października 2021 r, finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie dotacji w kwocie 34 678,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”

Do góry