Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-10-20

WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W GMINIE PARCHOWO – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

W dniu 20.10.2021 r. opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa umożliwiła start Gminy Parchowo w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W związku z tym osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Powinny zamieszkiwać na terenie Gminy Parchowo, na terenie której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane PPGR. Nie ma obecnie wymogu, by osoba taka zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonował niegdyś zlikwidowany PPGR.
  2. Powinny być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR
Czytaj więcej „WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W GMINIE PARCHOWO – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE”

Do góry