Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-06-15

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 2338 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Parchowo od dnia 15.06.2021 r.  do dnia 16.08.2021 r, w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo ul. Krótka 2 77-124 Parchowo, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.parchowo.pl .

Czytaj więcej „Uproszczone Plany Urządzenia Lasu”

Do góry