Jesteś tutaj:

Rok: 2020

Dzieci uczą rodziców w domu!

Więcej o: Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  

Czytaj więcej „Dzieci uczą rodziców w domu!”

Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2020r. poz.65 z późn.zm. )
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono
do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PARCHOWO DO MIESZKAŃCÓW GMINY PARCHOWO

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, obrady Rady Gminy Parchowo zaplanowane w najbliższym czasie, odbywać się będą przy ograniczonej, niezbędnej do ich przeprowadzenia liczbie uczestników.

W obradach, poza Radnymi, uczestniczyć będą pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy wskazani przez Wójta Gminy Parchowo.

Uprasza się zatem Sołtysów oraz mieszkańców Gminy aby (jeżeli nie jest to konieczne) zrezygnowali z udziału w Sesji.

Mieszkańców zainteresowanych przebiegiem Sesji Rady Gminy zachęcam do śledzenia transmisji na żywo dostępnej na www.parchowo.pl

Zawiesza się też przyjmowanie interesantów przez Radnych Gminnych do odwołania.

Ewentualne wnioski i zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na rada@parchowo.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dot. funkcjonowania Rady Gminy Parchowo dostępne są również pod nr tel. 598214802.

Zawieszenie odczytu wodomierzy

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa  Urząd Gminy w Parchowie informuje , że zawiesza odczyty wodomierzy i wprowadza  tymczasowo komunikację poprzez pocztę elektroniczną i sms. Odbiorcy proszeni są o podawanie stanów wodomierzy

SMS  z podaniem stanu i podstawowych danych odbiorcy na nr. 888 654 718

lub pocztą elektroniczną na adres  a.placzkiewicz@parchowo.pl

Ostateczny termin  podania danych upływa z dniem 23.03.2020r.

Po tym terminie zostaną wystawione faktury na podstawie średniego zużycia za poprzednie okresy.

Ogłoszenie nie dotyczy odbiorców u których zostały w marcu br. zostały dokonane odczyty przez konserwatora.

                Proszę o zrozumienie zaistniałych niedogodności

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Kwalifikacja wojskowa

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Rozporządzenie przewiduje, że dziś (13 marca br.) zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność. 

Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY PARCHOWO

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem proszę o ograniczenie załatwiania spraw osobiście w tut. Urzędzie.

Zachęcam do komunikowania się z Urzędem za pomocą Internetu lub telefonicznie. W sprawach, które nie wymagają natychmiastowego działania, proszę o odłożenie terminu ich załatwienia.

Czytaj więcej „INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY PARCHOWO”

Do góry