Jesteś tutaj:

Dzień: 2020-09-25

Konsultacje społeczne

Informuję, że Gmina Parchowo:

– przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (podstawa prawna: art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  – Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zmianami oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz.U. z 2019 r. poz.2277 t.j.);

Czytaj więcej „Konsultacje społeczne”

Do góry