Jesteś tutaj:

Dzień: 2020-06-09

Projekt „Zdalna Szkoła+”

Informujemy, że pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Parchowo została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Czytaj więcej „Projekt „Zdalna Szkoła+””

Do góry