Jesteś tutaj:

Dzień: 13 maja 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020r. poz.65 z póź.zm.)

Oznaczenie nieruchomości  wg KW i katastru nieruchomości   Miejscowość Parchowo, gmina Parchowo,  działka nr 333/2, SL1B/00017721/5
Powierzchnia nieruchomości   0,40 ha
Opis nieruchomości   Działka zabudowana budynkiem zaplecza byłego pola namiotowego
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak planu W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: przeznaczona  pod zabudowę turystyczną
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, użytkowania lub najmu 300,00 zł miesięcznie + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat   miesięcznie
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Dzierżawa na okres trzech lat Zarządzenie Nr  49.2020  dnia  13.05.2020r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 13.05.2020r.

Do góry