Jesteś tutaj:

Miesiąc: Maj 2020

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PARCHOWO

Więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PARCHOWO

Drodzy mieszkańcy,

informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów. W związku z ograniczoną możliwością jednoczesnej obsługi interesantów (po jednej osobie w poszczególnym pomieszczeniu), prosimy o korzystanie „z dzwonka” przy drzwiach wejściowych.

Osoba wchodząca do budynku urzędu zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa, zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dokonać dezynfekcji rąk.

Kasa urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 12:30, wtorek – piątek 7:30 – 12:30,

z możliwością realizacji płatności w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej. Jednak preferowana jest płatność bezgotówkowa.

Przypominamy o możliwości załatwienia wszystkich spraw z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail, e-puap, profil zaufany).

Wójt Gminy Parchowo – Andrzej Dołębski

    

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Więcej o: ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Parchowo mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości niedopełniający obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zostaje obciążony opłatą podwyższoną stanowiącą trzykrotność wartości opłaty określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej „ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI”

USUWANIE AZBESTU NOWA EDYCJA 2020

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY PARCHOWO

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naborem do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, informuję o przystąpieniu Gminy Parchowo do ww. konkursu.

Czytaj więcej „USUWANIE AZBESTU NOWA EDYCJA 2020”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020r. poz.65 z póź.zm.)

Oznaczenie nieruchomości  wg KW i katastru nieruchomości   Miejscowość Parchowo, gmina Parchowo,  działka nr 333/2, SL1B/00017721/5
Powierzchnia nieruchomości   0,40 ha
Opis nieruchomości   Działka zabudowana budynkiem zaplecza byłego pola namiotowego
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak planu W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: przeznaczona  pod zabudowę turystyczną
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, użytkowania lub najmu 300,00 zł miesięcznie + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat   miesięcznie
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Dzierżawa na okres trzech lat Zarządzenie Nr  49.2020  dnia  13.05.2020r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 13.05.2020r.

KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, o ograniczeniu prowadzenia inkasa podatków przez inkasentów wyznaczonych Uchwałą Rady Gminy do odwołania, 
a w szczególności II raty 2020 r. płatnej do 15 maja br.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych”

Do góry