Jesteś tutaj:

Dzień: 3 czerwca 2019

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Wójt Gminy Parchowo informuje, że dnia 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Lokal wyborczy znajdować się będzie w siedzibie Gminy Parchowo przy ul. Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, w godzinach od 8 00 do 18 00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach do izb rolniczych są tylko podatnicy (płatnicy) podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego tj. gruntów o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych w związku z art. 2 ust. 1  w związku z art. 17a ustawy o podatku rolnym.

Do góry