Rada Gminy

Skład Rady Gminy

Andrzej Kurkowski – Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Grzenkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zielonka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Sławomir Benkowski – Radny
Zofia Błaszkowska – Radny
Wacław Grzenkowski – Radny
Waldemar Jakubek – Radny
Sabina Głodowska – Radny
Krzysztof Kobiella – Radny
Sabina Krefft – Radny
Kazimierz Lipski – Radny
Wojsław Mach – Radny
Elżbieta Mielewczyk – Radny
Renata Mielewczyk – Radny
Maria Szczerba – Radny

KOMISJA REWIZYJNA

1. Zofia Błaszkowska – Przewodnicząca

2. Sabina Głodowska

3. Wacław Grzenkowski

KOMISJA GOSPODARCZO – BUDŻETOWA

1. Krzysztof Kobiella – Przewodniczący

2. Andrzej Kurkowski

3. Jerzy Grzenkowski

4. Kazimierz Lipski

5. Elżbieta Mielewczyk

6. Sabina Krefft

KOMISJA SPOŁECZNA

1. Waldemar Jakubek – Przewodniczący

2. Wojsław Mach

3. Tadeusz Zielonka

4. Renata Mielewczyk

5. Maria Szczerba

6. Sławomir Benkowski