Aktualności

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w związku z modernizacją drogi w kierunku Jamno – Mała Wieś oraz w Żukówku na terenie gminy Parchowo, w dniach:

– 18.11.2019r. odbywać się będą prace budowlane na wjeździe z drogi wojewódzkiej w kierunku Jamno – Mała Wieś,

– 19 – 21.11.2019r. droga w kierunku Jamno – Mała Wieś, będzie zamknięta dla ruchu,

– 22.11.2019r. droga w centrum Żukówka, będzie chwilowo zamknięta dla ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo
77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2
tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych  nieruchomości

Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2020 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne/zarządzenia.

Czytaj więcej „Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi”

Do góry