Aktualności

Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim

Więcej o: Ruszył  Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 22 czerwca 2018 do godz. 24.00.

Czytaj więcej „Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim”

Woda w Gołczewie zdatna do spożycia

Więcej o: Woda w Gołczewie zdatna do spożycia

Zgodnie z oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 09.05.2018 r wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę w Gołczewie, gm, Parchowo stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz.121 z późn.zm.),  informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie   wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 7.05.2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej w „Dolinie Karpia” w Zatorze. (woj. Małopolskie)

 

W ramach realizacji projektu własnego: „Organizacja wyjazdu studyjnego, warsztatów oraz konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza na terenie LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi” serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej osoby, dla których temat rozwoju produktów i usług lokalnych i w naszym regionie jest ważny. Mamy nadzieję, że wizyta w tym miejscu, stania się dla nas inspiracją do wspólnego działania.

Czytaj więcej „Zaproszenie do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej w „Dolinie Karpia” w Zatorze. (woj. Małopolskie)”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

W dniu 27.04.2018r. w Parchowie podpisano umowę z wykonawcą przedsięwzięcia pn.:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno z panem Stanisławem Mielewczykiem właścicielem Przedsiębiorstwa „HYDRO-SERWIS’ z siedzibą przy ul. Słupskiej 45, 83-340 Sierakowice na kwotę 2 214 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

  • Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Nakla z panem Zbigniewem Chamier-Cieminskim właścicielem Zakładu Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnej z siedzibą  przy ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie na kwotę 268 140,00 zł

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 30.09.2018 r.

  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parchowo- (51 szt.) z Krzysztofem Wiśniewskim właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej „KRZYŚ” z siedzibą w Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo na kwotę 1 245 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie CEIDG

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

W związku z powyższym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji przedsiębiorcom, działającym na terenie gminy, o konieczności uzupełnienia brakującego numeru PESEL do dnia 19 maja 2018 r.

Do góry