Aktualności

Zmiana numeru faks

Informujemy, że został zmieniony numer faksu do Urzędu Gminy w Parchowie.

Aktualny numer to 59 726-08-88.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa liczby lokali stanowią lokale mieszkalne przekształciło się w prawo własności.

W związku z powyższym osoby posiadające takie grunty od 2019r. nie płacą opłaty rocznej wieczystego użytkowania. Natomiast opłatę roczną za w.w. przekształcenie należy uiścić po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie nie później niż do 29 lutego 2020 roku.

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz. 2204 z późn.zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie   wywieszono w dniu 18.03.2019r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 wykaz dotyczy działek nr 60/6 i 60/7 obręb Grabowo.

Pełny wykaz działek z opisem

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Czytaj więcej „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+”

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE PARCHOWO

Więcej o: DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE PARCHOWO

Jak co roku obchodzimy Dzień Sołtysa. 26 lutego 2019 r. Wójt Gminy Andrzej Dołębski oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Jakubek spotkali się z sołtysami Gminy Parchowo. Na początku spotkania Wójt złożył sołtysom najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz niesłabnącego zaangażowania i zapału. Nie zabrakło także podziękowań za dotychczasową pracę sołtysów w poprzedniej kadencji, za wszelką aktywność, której efektem jest wiele przedsięwzięć i imprez na terenie gminy. Sołtysi otrzymali także upominki, które mają ułatwić im tę pracę.

 

Do góry