Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Żukówko

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

WÓJT  GMINY  PARCHOWO

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2

tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

Czytaj więcej „Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Żukówko”

Zakończenie przebudowy drogi Chośnica– Baranowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 06.06.2019r. zakończyła się budowa drogi Chośnica-Baranowo na terenie Gminy Parchowo dofinansowanej ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej „Zakończenie przebudowy drogi Chośnica– Baranowo”

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na nadchodzące dni

Zjawisko/Stopień: Burze z gradem/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 06.06.2019 do godz. 7.30 dnia 09.06.2019

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

 Źródło: IMGW – Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Wójt Gminy Parchowo informuje, że dnia 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Lokal wyborczy znajdować się będzie w siedzibie Gminy Parchowo przy ul. Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, w godzinach od 8 00 do 18 00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach do izb rolniczych są tylko podatnicy (płatnicy) podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego tj. gruntów o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych w związku z art. 2 ust. 1  w związku z art. 17a ustawy o podatku rolnym.

Raport o stanie Gminy Parchowo

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Parchowo został opublikowany „Raport o stanie Gminy Parchowo” można się z nim zapoznać klikając w link

 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz

W dniu 23.05.2019r. w Parchowie podpisano umowę z wykonawcą przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo’’ z panią Małgorzatą Trojańską, właścicielką Przedsiębiorstwa Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis’’ z siedzibą przy ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów na kwotę 342 481,96 zł.

Czytaj więcej „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz”

Do góry