Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

1.     Uchwała nr XXVI.197.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo.  

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/325712

2.     Uchwała nr XXVI.196.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/325828

3.     UCHWAŁA NR VI.40.2015 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2015/1776/akt.pdf

4.     Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/296379

5.     Uchwała nr XXIII.167.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/296378

6.     Uchwała nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/296377

7.     Uchwała nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/296376

8.     Uchwała nr XXII.158.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/293596

9.     Uchwała nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo.

http://prawomiejscowe.pl/institution/19055/journallegalact/331877

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl