Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy (pn.  8:00-14:00, wt.-pt. 8:00-13:00), bądź przelewem na konto bankowe: 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030 z tytułu „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Nowy system nie przewiduje wystawiania żadnych faktur, nakazów bądź decyzji wysyłanych bezpośrednio do użytkowników. Opłatę należy uiszczać w wysokości określonej przez siebie deklaracji. Opłata jest naliczana miesięcznie z kwartalnym terminem płatności:

-  za okres: lipiec – wrzesień, do 30 września

-  za okres: październik – grudzień, do 20 grudnia

-  za okres: styczeń – marzec, do 31 marca

-  za okres kwiecień – czerwiec, do 30 czerwca

 

Dopuszcza się możliwość wpłat miesięcznie, nie przekraczając terminu kwartalnego.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl