Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...
19-12-2012 r

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2012, poz. 647), art. 3 pkt 11, art. 39, art. 40, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2012 roku do 25 stycznia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo, pokój nr 25, w godzinach:  poniedziałki 900-1700, wtorek – piątek 715 - 1515.

 

» czytaj więcej
H A R M O N O G R A M
12-12-2012 r

walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Parchowo w okresie od 1 lutego 2013 roku do 8 lutego 2013 roku

» czytaj więcej
O G Ł O S Z E N I E
04-12-2012 r

 

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010.Nr 102 poz. 651 z późn.zm.)

informuje,

 

» czytaj więcej
Mobilny Punkt Informacyjny w Parchowie
16-11-2012 r

21 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Parchowo będzie można uzyskać informacje nt. pozyskiwania funduszy unijnych. Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bytowie odwiedzi mieszkańców gminy w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. W związku z tym mieszkańcy gminy Parchowo będą mogli skorzystać z wiedzy konsultanta. Każdy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie uzyskać informacje m.in. na temat możliwości otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej, pozyskania środków unijnych przez organizacje pozarządowe itp. Konsultacje odbędą się w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Parchowo. Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad.

» czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu II
06-11-2012 r

 

1. Przeznacza się do sprzedaży samochód strażacki marki Jelcz 004 Nr rej. GBY-55EL, rok

     produkcji – 1989, Nr nadwozia – 18969, który jest w dyspozycji Gminy Parchowo w  

     drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

 

» czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
06-11-2012 r

Wójt Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo ul.Krótka 2 

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionej działki: 

» czytaj więcej
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Bytowie
31-10-2012 r

 

„Napędzamy rozwój przedsiębiorstw – Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bytowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie dotyczące pozyskiwania środków na założenie i rozwój firmy.

 

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 ... 24 25 26 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl