Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
ZMIANY W SYSTEMIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
14-03-2013 r

 

Szanowni MIESZKAŃCY GMINY PARCHOWO

Zmiany w systemie odpadów komunalnych, które będą obowiązywały od 1 lipca 2013r.

 

» czytaj więcej
Terminy zebrań wiejskich poświęconych...
08-03-2013 r

.

» czytaj więcej
UŁATWIENIA W KWESTIACH MELDUNKOWYCH OD 2013 R.
06-02-2013 r

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie
o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1407.
Wskazana ustawa wprowadza wiele ułatwień dla osób wykonujących obowiązek
meldunkowy, tzn.

» czytaj więcej
Zapytanie ofertowe.
31-01-2013 r

W związku z przystąpieniem do realizacji, dofinansowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” operacji Zagospodarowanie terenu gminnego nad jeziorem Mausz dla celów rekreacyjnych 

z wytyczeniem ścieżek turystycznych i szlaków łącznikowych Pętli Kaszubskiej” Wójt Gminy Parchowo zaprasza do składania ofert cenowych na: 

» czytaj więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia...
18-01-2013 r

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Parchowo uchwały Nr XIX.138.2012 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Grabowo dla działek nr 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 oraz części działki nr 12/1 i 12/2 w Grabowie, obręb geodezyjny Grabowo.

» czytaj więcej
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na...
08-01-2013 r

WÓJT GMINY PARCHOWO

ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Parchowo

» czytaj więcej
EuroSprawne Parchowo
01-01-2013 r

W grudniu 2012 r. Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem przystępuje do realizacji dwuletniego ( XII 2012 – XII 2014) projektu współfinansowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Konkurs zamknięty nr 01/POKL/7.4/2012 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, pt. „EuroSprawne Parchowo”)

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 ... 24 25 26 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl