Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img28-05-2017
imgImieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

img
img10-02-2017 r img Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz.2147 z późn.zm.),
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10.02.2017r. do 2.03.2017r
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 .

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl