Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img25-08-2017 r img Do wszystkich Rolników i Sołtysów Gminy Parchowo

Dotyczy: szacowania strat w uprawach powstałych wskutek deszczu nawalnego i huraganu.

 

W zawiązku z powstałymi stratami w uprawach gospodarstw rolnych spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego i huraganu w dniach 11-12 sierpnia 2017r., Urząd Gminy Parchowo informuje, że Wójt Gminy Parchowo wystąpił  do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o powołanie komisji do szacowanie szkód. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę Pomorskiego komisja gminna podejmie pracę. Wobec tego wnioski w sprawie powstałych strat w uprawach rolnych, których wysokość przekroczyła 30% ogólnego dochodu gospodarstwa w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich 3 lat, można składać u sołtysa danego sołectwa lub w Urzędzie Gminy w Parchowie poj. nr 26 w terminie do dnia 31.08.2017r. Jednocześnie informuję, że komisja szacuje tylko te uprawy, których plon nie został zebrany z pola.

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej urzędu lub u sołtysów danego sołectwa.

Szczegółowe informacje udziela podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska Katarzyna Stenke, tel. 59 821 48 32

Wniosek do pobrania

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl