Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img28-08-2017 r img Pomoc dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnicy!

Wójt Gminy Parchowo informuje, że w dniu 18 sierpnia br. przyjęto Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Z budżetu państwa uruchomione zostaną środki na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami.

Pomoc skierowana jest do dzieci i uczniów, które będą od września chodziły do tzw. zerówki i do uczniów wszystkich typów szkół z wyłączeniem tych ze szkół dla dorosłych.

Uczniowie i dzieci mogą otrzymać:

 

  • zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł.  Kwota uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi: a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 3 tys. zł; b) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 tys. zł.
  • zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze. Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający do klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie wszystkich typów szkół z wyłączeniem szkół dla dorosłych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Jeżeli rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 tys. zł.

 

Uczniowie mogą również skorzystać z:

 

  • wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Jeżeli rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 tys. zł.

 

UWAGA! Uczeń będzie mógł skorzystać albo z wyjazdu albo z zajęć.

Wniosek o wyjazd albo zajęcia rodzice powinni złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem otrzymania pomocy w tych formach jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł.

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie do 23 września 2017 r.

Więcej informacji:

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/5-mln-zl-dla-dzieci-z-terenow-dotknietych-nawalnicami.html

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl