Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo!

 W związku z wystąpieniem w dniu 11 sierpnia br. gwałtownych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej informujemy, że osoby, których budynki mieszkalne zostały uszkodzone wskutek porywistych wiatrów, zalania czy podtopienia, mogą się ubiegać o bezzwrotną pomoc finansową bez względu na dochody rodziny.

W tym celu należy zgłosić się jak najszybciej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie w celu złożenia wniosku o pomoc.

Pomoc będzie udzielana w formie:

1.    Zasiłku celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem rodziny oraz drobnych prac remontowych  - do wysokości 6.000 zł

2.   Zasiłku celowego na remont mieszkania lub budynku mieszkalnego, do wysokości 20.000 zł – niezbędne oszacowanie strat przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Parchowo

3.        Zasiłku celowego na odtworzenie budynku mieszkalnego, zakup nowego mieszkania albo działki budowlanej  i budowę domu w sytuacji, kiedy wydana będzie decyzja o rozbiórce domu, w którym wskutek zdarzenia losowego nie będzie można dłużej mieszkać – do wysokości 100.000 zł (niezbędna będzie opinia rzeczoznawcy)

Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie przyjmuje wnioski we wtorek 15 sierpnia od godziny 9.00 do 20.00  i od środy do piątku w godzinach 7.15 – 20.00.

Do pobrania wniosek o zasiłek celowy

Wpłaty pieniędzy dla poszkodowanych mieszkańców gminy Parchowo w wyniku nawałnicy można przekazywać na konto Stowarzyszenia NAZARET  im. św. Filipa Neri, 77-100 Bytów ul. św. Filipa Neri 1

nr konta: 60 1240 3783 1111 0000 4089 1488
dopiskiem „NAWAŁNICA SIERPIEŃ 2017–PARCHOWO”

Informacja dot. włączenia prądu w miejscowościach dotkniętych nawałnicą

Potrzebna pomoc na usuwanie skutków nawałnic


 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


  Informujemy, że został otwarty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny GKRPA

dla osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc

Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 1600 do 1800

W Punkcie pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny

Zadzwoń ! tel. 59 821 48 35, 59 821 48 36

lub przyjdź i porozmawiaj ze swoim pracownikiem socjalnym

img
15 MIESIĘCY NA LIDERSKI ROZWÓJ
20-01-2010 r

Zapraszamy liderki i liderów do VI edycji Programu Liderzy PAFW

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości...
12-01-2010 r

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.Nr 261 poz.2603 z późn.zm.)

» czytaj więcej
Kolejne unijne pieniądze dla Gminy
11-01-2010 r

08 grudnia br. Wójt Gminy Andrzej Dołębski i Skarbnik Gminy Barbara Chylewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie projektu pt. „Budowa drogi gminnej nr 3925038 w Nakli”.

» czytaj więcej
Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie...
06-01-2010 r

W dniu 1 grudnia 2009r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Bytów zawarto umowę o dofinansowanie projektu "Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.

» czytaj więcej
Ekspert ornitologii wybrany!
28-12-2009 r

Swoją wiedzę o blaszkodziobych ptakach naszych okolic, i nie tylko, mieli okazję sprawdzić uczniowie klas V i VI z pięciu szkół podstawowych. Jego organizatorem była nauczycielka przyrody Irena Wolska. Konkurs odbył się w Zespole Szkół w Nakli 14. grudnia pod hasłem Młody Oberwator przyrody.

» czytaj więcej
O G Ł O S ZE N I E
15-12-2009 r

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 229/15 we wsi Gołczewo, gmina Parchowo

» czytaj więcej
Ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
08-12-2009 r

W sobotę 05 grudnia br. Odbyły się coroczne ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin: Parchowo, Sulęczyno, Lipusz i Studzienice. Ćwiczenia obejmowały gaszenie pożaru lasu oraz akcję ratownictwa drogowego.

» czytaj więcej
Zaprasza do składania ofert na świadczenie...
30-11-2009 r

Wójt Gminy Parchowo
zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej
dla Urzędu Gminy Parchowo

» czytaj więcej
Nowe "WITACZE"
26-11-2009 r

 

W najbliższy czasie na granicy gminy przy drodze wojewódzkiej nr 228,

a w przyszłym roku przy drodze krajowej nr 20 staną nowe „Witacze”,

które swoją stylistyką i kolorystyką nawiązują do nowej strony

internetowej gminy oraz nowych materiałów promocyjnych.

» czytaj więcej
Place zabaw
04-11-2009 r

Rozpoczęto realizację zadań, wynikających z podpisanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie umowy z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, na dofinansowanie projektu „ Plac zabaw w każdej miejscowości – budowa dziewięciu placów zabaw w Gminie Parchowo wraz z elementami małej architektury”. 

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 ... 42 43 44 45 46 47 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl