Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo!

 W związku z wystąpieniem w dniu 11 sierpnia br. gwałtownych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej informujemy, że osoby, których budynki mieszkalne zostały uszkodzone wskutek porywistych wiatrów, zalania czy podtopienia, mogą się ubiegać o bezzwrotną pomoc finansową bez względu na dochody rodziny.

W tym celu należy zgłosić się jak najszybciej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie w celu złożenia wniosku o pomoc.

Pomoc będzie udzielana w formie:

1.    Zasiłku celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem rodziny oraz drobnych prac remontowych  - do wysokości 6.000 zł

2.   Zasiłku celowego na remont mieszkania lub budynku mieszkalnego, do wysokości 20.000 zł – niezbędne oszacowanie strat przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Parchowo

3.        Zasiłku celowego na odtworzenie budynku mieszkalnego, zakup nowego mieszkania albo działki budowlanej  i budowę domu w sytuacji, kiedy wydana będzie decyzja o rozbiórce domu, w którym wskutek zdarzenia losowego nie będzie można dłużej mieszkać – do wysokości 100.000 zł (niezbędna będzie opinia rzeczoznawcy)

Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie przyjmuje wnioski we wtorek 15 sierpnia od godziny 9.00 do 20.00  i od środy do piątku w godzinach 7.15 – 20.00.

Do pobrania wniosek o zasiłek celowy

Wpłaty pieniędzy dla poszkodowanych mieszkańców gminy Parchowo w wyniku nawałnicy można przekazywać na konto Stowarzyszenia NAZARET  im. św. Filipa Neri, 77-100 Bytów ul. św. Filipa Neri 1

nr konta: 60 1240 3783 1111 0000 4089 1488
dopiskiem „NAWAŁNICA SIERPIEŃ 2017–PARCHOWO”

Informacja dot. włączenia prądu w miejscowościach dotkniętych nawałnicą

Potrzebna pomoc na usuwanie skutków nawałnic


 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


  Informujemy, że został otwarty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny GKRPA

dla osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc

Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 1600 do 1800

W Punkcie pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny

Zadzwoń ! tel. 59 821 48 35, 59 821 48 36

lub przyjdź i porozmawiaj ze swoim pracownikiem socjalnym

img
Przeżyli razem pół wieku
03-03-2010 r

26 lutego 2010r Wójt Gminy Parchowo Andrzej Dołębski,
w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Ireny Przybyła oraz sołtysa Sołectwa Jamno Pana Edmunda Piankowskiego, złożyli wizytę u obchodzących jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego Państwa Kotłowskich, pędzących w Jamnie zgodne i pełne radości życie.

» czytaj więcej
Goście z Niemiec
01-03-2010 r

W dniach 23-25 lutego kilkuosobowa delegacja z Niemiec przebywała w Parchowie na zaproszenie ZG OSP Parchowo. Podczas spotkania goście podpisali projekt na dofinansowanie letniego obozu strażackiego dla członków MDS, który odbędzie się w Parchowie na przełomie lipca-sierpnia 2010 r.

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
19-02-2010 r

Wójt Gminy Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo  ogłasza nieograniczony ofertowy przetarg na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parchowo, położonego przy ul. Kartuskiej  6 w Parchowie na okres do 3 lat. 

» czytaj więcej
Rozpoczęły się zapisy do X edycji Turnieju...
18-02-2010 r

Rozpoczęły się zapisy do X Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Najlepsze drużyny chłopców i dziewcząt, które zdobędą Puchar Tymbarku oraz tytuł Mistrzów Polski w kategorii U-10, w nagrodę spełnią swoje marzenia i wyjadą na legendarny stadion San Siro. Po drodze czeka na nich fantastyczna piłkarska przygoda oraz wiele niezapomnianych atrakcji.

» czytaj więcej
Obwieszczenie
17-02-2010 r

 

        Na podstawie art. 113 § 1 i 3, art. 123 § 2   Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r.z późn. zm.)  oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  Wójt Gminy Parchowo

» czytaj więcej
Zwołanie zebrania wiejskiego sołectwa Sylczno
09-02-2010 r

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Sylczno na zebranie wiejskie w dniu 22 lutego na godzinę 19.00 w świetlicy wiejskiej w Sylcznie w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa, zgodnie z zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Parchowo z dnia 09.02.2010 r.

» czytaj więcej
Drodzy Mieszkańcy Gminy Parchowo!
01-02-2010 r

Obszar naszej Gminy tak, jak większość terenów naszego kraju, znalazł się pod wpływem srogiej zimy.

» czytaj więcej
Szanowni Mieszkańcy Gminy Parchowo!
01-02-2010 r

Przypominamy, że wraz z nadejściem zimy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wypełniania dodatkowych obowiązków związanych z zapewnieniem porządku i czystości nie tylko na terenie swojej posesji.

» czytaj więcej
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ...
28-01-2010 r

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” powstała aby realizować cele Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Głównymi celami tej Osi są:

  1. Minimalizacja zaniku sektora rybackiego
  2. Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze
  3. Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.
» czytaj więcej
Kursy dla rolników
27-01-2010 r

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI" realizuje projekt „Kursy dla rolników". Projekt skierowany jest do rolników oraz ich domowników, z terenu powiatu bytowskiego. Projekt obejmuje kursy komputerowe, języków obcych, kurs „ABC biznesu", warsztaty aktywizacji zawodowej oraz szkolenia zawodowe w następujących zawodach: usługi opiekuńcze, utrzymanie zieleni i prace porządkowe, księgowość komputerowa, obsługa ruchu turystycznego.

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 ... 41 42 43 44 45 46 47 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl