Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img24-04-2017
imgImieniny: Bony, Horacji, Jerzego


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


  Informujemy, że został otwarty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny GKRPA

dla osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc

Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 1600 do 1800

W Punkcie pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny

Zadzwoń ! tel. 59 821 48 35, 59 821 48 36

lub przyjdź i porozmawiaj ze swoim pracownikiem socjalnym

img
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji...
24-02-2017 r

Na prośbę wnioskodawcy podajemy do publicznej wiadomośći treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz odpowiedź.

» czytaj więcej
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków...
14-02-2017 r

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo dla części działek  nr 38 i 57 w obrębie geodezyjnym Jamno.

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
10-02-2017 r
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz.2147 z późn.zm.),
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10.02.2017r. do 2.03.2017r
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
» czytaj więcej
Spotkanie kadry kierowniczej OSP Parchowo i FF...
31-01-2017 r

Pod koniec stycznia w naszej gminie gościła 4–osobowa delegacja strażaków z  Friesack. Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Strażackich przyjechali do Parchowa, aby ustalić szczegóły organizacji obozów strażackich dla młodzieży z Friesack i z Parchowa. Strażacy z Niemiec zaprosili naszą młodzież do udziału w obozie szkoleniowym w Paaren – Glien w pobliżu Friesack

» czytaj więcej
Konkurs projektów na realizację zadania...
13-01-2017 r

Wójt Gminy Parchowo

 na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) i uchwały Nr V.33.2015 Rady Gminy  Parchowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Parchowo.

 ogłasza konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2017 r.

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE .
11-01-2017 r

Wójt Gminy Parchowo informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo (I piętro) został wywieszony projekt listy osób spełniających przesłanki umożliwiające zawarcie z nimi umowy najmu lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Parchowo na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 16 ust. 4 uchwały Nr XVII.153.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Parchowo wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia, skargi i odwołania dotyczące ogłoszonego projektu listy do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty podania listy do publicznej wiadomości tj. do dnia 26 stycznia 2017 roku.

 

» czytaj więcej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
06-12-2016 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

 Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2 tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

 

» czytaj więcej
"MALUCH plus" edycja - 2017
02-12-2016 r

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" edycja - 2017

» czytaj więcej
Ogłoszenie o sprzedaży (licytacji ustnej)...
21-10-2016 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Data opublikowania ogłoszenia: 21.10.2016 r.
Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego VOLKSWAGEN T4.
Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu)

» czytaj więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
29-09-2016 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2 tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

 

 

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 4 ... 42 43 44 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl