Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img27-06-2017
imgImieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


  Informujemy, że został otwarty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny GKRPA

dla osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc

Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 1600 do 1800

W Punkcie pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny

Zadzwoń ! tel. 59 821 48 35, 59 821 48 36

lub przyjdź i porozmawiaj ze swoim pracownikiem socjalnym

img
OBWIESZCZENIE O PONOWNYM ROZPATRZENIU SPRAWY
19-06-2017 r

W związku z otrzymaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (SKO.450.88.2017 z dnia 22.05.2017r.), która uchyla w całości decyzję Wójta Gminy Parchowo odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 68/5 obręb Nakla

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
13-06-2017 r

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt  Gminy  Parchowo

 stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. 2016 poz.2147 z późn.zm.),

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 13.06.2017r. do 4.07.2017r

 wykaz nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży.

» czytaj więcej
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Parchowo...
01-06-2017 r

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Parchowo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023

 

» czytaj więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
26-05-2017 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2

tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej  nieruchomości

 

 

» czytaj więcej
Europejski Tydzień Sportu
25-05-2017 r

» czytaj więcej
Spotkania informacyjne dot. naborów wniosków o...
22-05-2017 r

» czytaj więcej
"AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB...
18-05-2017 r

» czytaj więcej
Nabory wniosków o powierzenie grantów
08-05-2017 r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach 2 zakresów dot.:

» czytaj więcej
Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X”
25-04-2017 r

Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL”

zaprasza

do składania wniosków
dot. Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X”.

» czytaj więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
20-04-2017 r

Zgodnie z art. 104 § 1 i 2  Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.)

» czytaj więcej
1 2 3 ... 42 43 44 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl