Gospodarka odpadami

Gdzie trafiają nasze odpady?

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” dla gminy Parchowo został wyznaczony region gospodarki odpadami – Region Północno – Zachodni z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w Sierżnie i w Bierkowie natomiast w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych wyznaczono zakład „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o .

W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierżnie, bądź w stanach odbiegających  od normalnych eksploatacji , dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych: RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

 

Przedmiot odbierający odpady z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.07.2013 roku:

ELWOZ Sp. z o. o., Szklana 44, 83-344 Miechucino

Oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.07.2013 roku:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o

Sierzno, 77-131 Rekowo

 

FIRMY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

Analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Parchowo za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Parchowo za 2018 rok

 

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2018 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2017 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2016 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2015 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2014 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2013 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2012 roku

 

 1. Ważne informacje
 2. Sposób płacenia za odbiór odpadów komunalnych
 3. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok
 6. Zasady segregowania odpadów
 7. Kontakt
 8. Firmy świadczące usługi asenizacyjne na terenie Gminy Parchowo
 9. Przepisy miejscowe dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
 10. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 11. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 12. Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Rejestr z dnia 20.02.2013
  Rejestr z dnia 30.12.2013
  Rejestr z dnia 04.03.2014
  Rejestr z dnia 11.08.2014
  Rejestr z dnia 13.01.2016
  Rejestr z dnia 20.01.2017
  Rejestr z dnia 22.11.2017
  Rejestr z dnia 15.01.2018
  Rejestr z dnia 07.05.2019
 13. Oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów:
  Wzór Oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów – Firmy
  Wzór Oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów – Nieruchomości Mieszkalne