Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do ubojni mogą być transportowane wyłącznie zwierzęta zdrowe, które samodzielnie mogą wejść na środek transportu. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia.

Czytaj więcej „Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii”

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204  ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

WÓJT   GMINY   PARCHOWO

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2  tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę poniższej  nieruchomości

Do pobrania pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 12.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i powierzenie wykonywania zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Informuje się, że Wójt Gminy Parchowo wydał zarządzenie Nr.6.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 21.02.2019 r. Wójta Gminy Parchowo w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2019 r.

Czytaj więcej „Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu”

Informacja w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego

W związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie.

Jednocześnie przypomina się, że w komisji ze strony organizacji pozarządowych nie mogą zasiadać osoby reprezentujące organizacje, biorące udział w konkursie (wykluczenie konfliktu interesów). Zgłoszenia należy składać do 1 lutego 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pok. nr 8, e-mail: gmina@parchowo.pl lub fax na nr 59 8214801.

Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich zwołanych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

L.p. Sołectwo Data Godzina Miejsce zebrania Prowadzący
1 Chośnica 11.02.2019 19.00 Świetlica wiejska M. Jankowski
2 Gołczewo 07.02.2019 19.00 WDK w Gołczewie R. Flis
3 Grabowo Parchowskie 12.02.2019 17.00 Dom prywatny
Pani K. Kiżewskiej
M. Błaszkowski
4 Jamno 04.02.2019 20.00 Świetlica wiejska D. Piankowski
5 Jeleńcz 07.02.2019 17.00 WDK w Gołczewie Z. Błaszkowska
6 Nakla 06.02.2019 18.30 WDK w Nakli W. Jakubek
7 Nowa Wieś 11.02.2019 17.00 Dom prywatny
Pana M. Stenka (Baranowo)
K. Zelewski
8 Parchowo 25.02.2019 19.00 GCKiB w Parchowie J. Jakubek
9 Soszyca 31.01.2019 19.00 Świetlica wiejska W. Gliszczyński
10 Sylczno 12.02.2019 19.00 Świetlica wiejska M. Błaszkowski
11 Żukówko 19.02.2019 18.00 Świetlica wiejska R. Mielewczyk

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje najbliższej rodzinie oraz wszystkim tym, którym tragiczne odejście Pana Prezydenta pozostawiło w sercach trudną do wypełnienia pustkę.

W imieniu społeczności Gminy Parchowo

Andrzej Dołębski Wójt Gminy

Do góry