Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Od godzin wieczornych 09.02.2020 do 11.02.2020 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 95 km/h, z południowego zachodu.

Prognozowany jest 2. stopień zagrożenia: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Sprzedaż nieruchomości w Parchowie

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Parchowie, informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 178/5 o powierzchni 883 m2 obręb Parchowo.

Cena do negocjanci.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 59 8214485 od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 21:00.

Informujemy o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 20120 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie.

Jednocześnie przypomina się, że w komisji ze strony organizacji pozarządowych nie mogą zasiadać osoby reprezentujące organizacje, biorące udział w konkursie (wykluczenie konfliktu interesów). Zgłoszenia należy składać do 30 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pok. nr 8, e-mail: gmina@parchowo.pl lub fax na nr 59 726 08 88.

                                                                                              Andrzej Dołębski

                                                                                          Wójt Gminy Parchowo

Do góry