Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204  ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

WÓJT   GMINY   PARCHOWO

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2  tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę poniższej  nieruchomości

Do pobrania pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 12.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i powierzenie wykonywania zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Informuje się, że Wójt Gminy Parchowo wydał zarządzenie Nr.6.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 21.02.2019 r. Wójta Gminy Parchowo w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2019 r.

Czytaj więcej „Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu”

Informacja w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego

W związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie.

Jednocześnie przypomina się, że w komisji ze strony organizacji pozarządowych nie mogą zasiadać osoby reprezentujące organizacje, biorące udział w konkursie (wykluczenie konfliktu interesów). Zgłoszenia należy składać do 1 lutego 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pok. nr 8, e-mail: gmina@parchowo.pl lub fax na nr 59 8214801.

Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich zwołanych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

L.p. Sołectwo Data Godzina Miejsce zebrania Prowadzący
1 Chośnica 11.02.2019 19.00 Świetlica wiejska M. Jankowski
2 Gołczewo 07.02.2019 19.00 WDK w Gołczewie R. Flis
3 Grabowo Parchowskie 12.02.2019 17.00 Dom prywatny
Pani K. Kiżewskiej
M. Błaszkowski
4 Jamno 04.02.2019 20.00 Świetlica wiejska D. Piankowski
5 Jeleńcz 07.02.2019 17.00 WDK w Gołczewie Z. Błaszkowska
6 Nakla 06.02.2019 18.30 WDK w Nakli W. Jakubek
7 Nowa Wieś 11.02.2019 17.00 Dom prywatny
Pana M. Stenka (Baranowo)
K. Zelewski
8 Parchowo 25.02.2019 19.00 GCKiB w Parchowie J. Jakubek
9 Soszyca 31.01.2019 19.00 Świetlica wiejska W. Gliszczyński
10 Sylczno 12.02.2019 19.00 Świetlica wiejska M. Błaszkowski
11 Żukówko 19.02.2019 18.00 Świetlica wiejska R. Mielewczyk

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje najbliższej rodzinie oraz wszystkim tym, którym tragiczne odejście Pana Prezydenta pozostawiło w sercach trudną do wypełnienia pustkę.

W imieniu społeczności Gminy Parchowo

Andrzej Dołębski Wójt Gminy

Recykling jest niezbędny!

Więcej o: Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów – Liga Elektrorecyklingu. Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach! Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.
W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody – przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl

Czytaj więcej „Recykling jest niezbędny!”

Do góry