Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

Zapraszamy na spotkanie

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w budynku GCKiB w Parchowie

Powiat Bytowski realizuję projekt „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej „Zapraszamy na spotkanie”

Odbiór bioodpadów

Więcej o: Odbiór bioodpadów

Urząd Gminy w Parchowie informuje, że na terenie gminy Parchowo rozpoczyna się odbiór bioodpadów. Jest to piąta frakcja odpadów zbieranych, obok papieru, szkła, tworzyw sztucznych oraz odpadów zmieszanych.

Odbiór tej grupy odpadów realizowany będzie w terminie 1.08.2020 r. tj. (w sobotę).

Czytaj więcej „Odbiór bioodpadów”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. e-sieciowanie realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem operacji jest analiza skuteczności coachingu, realizowanego przez narzędzia ICT, w procesie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne EPI. Realizacja operacji przyczyni się do rozwiązania problemu niskiej aktywności rolników, przedsiębiorców i pozostałych jednostek sektora rolno-spożywczego w tworzeniu partnerstw działających na rzecz innowacji w woj. pomorskim.

Czytaj więcej „„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.””

Rejestr Danych Kontaktowych

Więcej o: Rejestr Danych Kontaktowych

Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Dyżur GKRPA

Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie odbędzie się w dniu 22.07.2020 roku w godzinach 15:30 – 17:00, pokój Nr 6.

Kontakt:
59 821 48 14
59 821 48 36

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.37 ust.1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 65 ze zm.) oraz  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Czytaj więcej „Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości”

Do góry