Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

USUWANIE AZBESTU NOWA EDYCJA 2020

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY PARCHOWO

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naborem do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, informuję o przystąpieniu Gminy Parchowo do ww. konkursu.

Czytaj więcej „USUWANIE AZBESTU NOWA EDYCJA 2020”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020r. poz.65 z póź.zm.)

Oznaczenie nieruchomości  wg KW i katastru nieruchomości   Miejscowość Parchowo, gmina Parchowo,  działka nr 333/2, SL1B/00017721/5
Powierzchnia nieruchomości   0,40 ha
Opis nieruchomości   Działka zabudowana budynkiem zaplecza byłego pola namiotowego
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak planu W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: przeznaczona  pod zabudowę turystyczną
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, użytkowania lub najmu 300,00 zł miesięcznie + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat   miesięcznie
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Dzierżawa na okres trzech lat Zarządzenie Nr  49.2020  dnia  13.05.2020r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 13.05.2020r.

KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, o ograniczeniu prowadzenia inkasa podatków przez inkasentów wyznaczonych Uchwałą Rady Gminy do odwołania, 
a w szczególności II raty 2020 r. płatnej do 15 maja br.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych”

Projekt „Zdalna Szkoła”

Więcej o: Projekt „Zdalna Szkoła”

W dniu 24 kwiecień 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa  a Gminą Parchowo została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego.

Czytaj więcej „Projekt „Zdalna Szkoła””

Do góry